Дневен център за младежи с увреждания, гр. Казанлък

Успешно приключиха СМР по проект „Ремонтиране на Дневен център за младежи с увреждания“, Казанлък по хуманитарната програма за помощ EUCOM на Военноморските инженерни сили на САЩ. Проектът е на стойност 130 000 щатски долара. Извършените дейности бяха реновиране на приземния етаж на ДЦДУ, гр. Казанлък, предназначен за Дневен център за младежи с увреждания, както и екстериорни ремонти по сградата и двора на Дневния център. Проектът е разработен в партньорство между Фондация „Сийдър“ , ДЦДУ и Община Казанлък.