ОУ „Кирил и Методий“, с. Копринка

Община Казанлък изпълни и проект „Ремонт и реконструкция на ОУ „Кирил и Методий“, с. Копринка по Проект „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика. Стойността му е 179 779 лв., като 89 890 лв. са собствено финансиране от бюджета на Община Казанлък.