Целодневната детска градина, с. Хаджи Димитрово

С общински средства в размер на 2 450 лв. в сградата на филиала на ЦДГ № 13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък в с. Хаджидимитрово бе направен така необходимият и отлаган дълги години ремонт.