Детската градина, с. Кънчево- филиал на ОДЗ № 11 „Слънце“ – Казанлък.

Във връзка с нарасналия брой деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в с. Кънчево беше разширен капацитетът на съществуващата детска градина и към нея беше открита още една група за целодневна организация на обучение, като за целта бе извършен цялостен ремонт на приземния етаж на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кънчево. Обособиха се всички необходими помещения като занималня/всекидневна, спално помещение, столова, сервизни помещения (преддверие, тоалетни, умивални, разливни), фоайе. Средствата за строително-ремонтните дейности са осигурени от бюджета на Община Казанлък