Спортно игрище, с. Кънчево

Игрището е построено със средства от община Казанлък, със средства от кметството на с. Кънчево и с доброволния труд на младите хора в селото.