Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък

Със средства от програма бедствия и аварии към МВР на стойност 72 071,08 лв. се направи ремонт на ОДК „Св. Иван Рилски”, който включва: реконструкция на покрив, частична подмяна на дограма и вътрешни ремонтни дейности.