Източен край с. Овощник

Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа през 2012 г.: общо 11933,95 кв.м. - източен край на с. Овощник – 720,00 кв.м.