Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа до Баня с. Овощник

Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа през 2012 г.: общо 11933,95 кв.м. - до баня Овощник – 649,90 кв.м.;