ул.„Петьо Ганин“, гр. Казанлък

През 2012г. бе преасфалтирана ул. „Петьо Ганин" /ул.„Старозагорска" до ул.„Петко войвода" / - 2360 кв.м., вкл. бордюри двустранно и тротоар от южната страна - 1116 кв.м.