Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа, с. Бузовград

Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа през 2012 г.: общо 11933,95 кв.м. - улица в с. Бузовград от центъра в посока запад – 640 кв.м.;