Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа между с. Бузовград и моста над канала до пътя за с. Г.Черковище

Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа през 2012 г.: общо 11933,95 кв.м. между с. Бузовград и моста над канала до пътя за с. Г.Черковище – 3158,40 кв.м.;