Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа между с. Шейново и с. Ясеново

Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа през 2012 г.: общо 11933,95 кв.м. между с. Шейново и с. Ясеново – 4020,00 кв.м