ОУ „Христо Ботев“, с. Енина

През периода на мандата беше извършена реконструкция на покрива на ОУ „Христо Ботев “ - с. Енина, на стойност 25 759,91 лв.