ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка

През периода на мандата бе направен ремонт и на покрива на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Шипка – дейностите възлизат на 22 244,72 лв.