ул. „Свети Никола“, гр. Казанлък

През 2012г. е преасфалтирана ул. „Свети Никола" - 1170 кв.м.