Зала „Севтополис“, гр. Казанлък

През 2011-2015 година беше направен ремонт на настилката в зала „Севтополис“, покрива на сградата и текущи ремонти. През 2015г. Общината осигури 124 000 лв. за ремонт и реконструкция на сградата на стадион „Севтополис“, в която спортуват повечето от спортните клубове.