Площадки за баскетбол, волейбол и стрийт фитнес, гр. Казанлък

Община Казанлък води целенасочена политика, свързана с масовия спорт и развитието на детско-юношеските школи, за подобряване на физическо, здравословно състояние на децата в общината, за тяхното пълноценно развитие и изграждане като личности. В тази връзка през периода 2011-2015 г. бяха изградени две нови площадки за баскетбол, волейбол и стрийт фитнес, както и бе извършено реновиране на футболното игрище, намиращи се в близост до Младежки дом.