Път Казанлък – Енина

През 2015г. е извършена рехабилитация на пътен участък Казанлък – Енина със свързваща велоалея по цялата дължина на пътя на стойност 999 540 лв- 4 км.

Пътят Казанлък-Енина, бе основно реконструиран със средства от бюджета на Община Казанлък. 

Пътното платно е с дължина 4 км и широчина 6 м. Началото е в от ул. „Орешака“ (до стадион „Севтополис“) и се ремонтира до центъра на с. Енина.  Заедно с рехабилитацията на пътя бе изградена нова велоалея от източната страна на пътното платно с дължина 3 км. При влизане в с. Енина велоалеята се разделя в двете крайни зони на съществуващата улица и достига до центъра на населеното място. Общо на целия обект е положен 37 305 кв.м асфалт. От западната страна на пътя Казанлък-Енина се оформи отводнителна канавка. Поставени бяха допълнително обезопасителни колчета, които разделят пътното платно от велоалеята.