ул. „Стара планина“, гр. Казанлък

През 2015г. се извърши асфалтиране на ул. „Стара планина" от ул.„ Ал. Стамболийски " до ул. „Пушкин" - 3600кв.м. на стойност 90845,76 лв. с ДДС;