ул. „6-ти септември”, гр. Казанлък

През 2015г. е извършено асфалтиране на ул. „6-ти септември”-1000 кв.м.; на стойност 38895,60 лв. с ДДС;