Градинка пред Община Казанлък

Основен акцент в работата на община Казанлък през 2012 г. по благоустрояването и озеленяването беше насочена към входовете на града и централната градска част. Оформена е зелена градинка пред сградата на общината;