ПГ „Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък

По време на мандата Община Казанлък подкрепи ръководството на ПГ „Иван Хаджиенов”, в усилията му за осигуряване на финансов ресурс, необходим за извършването на ремонтни дейности по двете му прилежащи сгради. Училището получи финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ по проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради - V транш“, вследствие на който за двете сгради са приложени мерки за енергийна ефективност, а на по-късен етап получи и финансиране от страна на Министерство на образованието за ремонт на отоплителната система в старата учебна сграда, коридори, кабинети, актова зала и др. в общ размер на 316 000 лв.