Път към с. Овощник

Община Казанлък със собствени материали- наличните павета, възстанови
наново павираната улица- основен път към с. Овощник, която повече от 5 години беше своеволно затворена.Улицата е свързана с асфалтовия път чрез полагане на 300 квадрата допълнителен асфалт и е окончателно завършена