Гимназия „Академик Петко Стайнов“, гр. Казанлък

През 2012 г. успешно беше изпълнен проектът към ОП „Регионално развитие” за Внедряване на  мерки за енергийна ефективност в 7 общински училища в гр. Казанлък на стойност - 3 566 992,58 лв. Бяха допълнително финансирани непредвидени дейности със средства от общинския бюджет на стойност 159 681,75 лв. с ДДС и от бюджетите на училищата 48 030,97 лв. с ДДС.