ул. „Петрова нива“, гр. Казанлък

През 2015г. е асфалтирана  ул. „Петрова нива” от ул. „Илинден” до алея за жил.блок №18-500кв.м.;  189265,56 лв. с ДДС;