ул. „Цар Освободител“, гр. Казанлък

Асфалтиране на ул. "Цар Освободител" 2000 кв.м. на стойност  50191,20 лв. с ДДС - 2015г.