Алея от ул. „Кремона“ на север и алея зад жил. блок 43, кв. „Изток“, гр. Казанлък

През 2015г. е извършено асфалтиране на алея от улица "Кремона" на север и алея зад  жил.блок 43 кв."Изток", 2960 кв.м. -  87695,38 лв. с ДДС;