ул. „Емануил Манолов“, гр. Казанлък

През 2015г. е извършено асфалтиране на ул. "Емануил Манолов" от ул."Ген. Радецки" до ул."Тюлбенска", 1350 кв.м. на стойност  35084,03 лв. с ДДС;