Алея западно от парк на ул. „Петьо Ганин“, гр. Казанлък

Асфалтиране на алея западно от парк на ул."П.Ганин"  кв."Изток" 770кв.м. на стойност 27291,00 лв. с ДДС -2015 г.