Алея източно от жил. блок 8,9,10 кв. „Изток“ , гр. Казанлък

 Асфалтиране на алея източно от  жил.блок 8,9,10 кв."Изток" 700 кв.м на стойност  17153,40 лв. с ДДС - 2015г.