Алея северно от жил. блок 72 кв. „Изток“, гр. Казанлък

 През 2015г. е извършено асфалтиране на алея северно от жил.блок ,72 кв."Изток" 1000 кв.м. на стойност 24920,81 лв. с ДДС.