ул. „Петко Славейков“, гр. Казанлък

През 2015г. е извършено асфалтиране на ул. "П. Славейков" от ул. "Васил Априлов" до ул."Отец Паисий" - 400 кв.м. на стойност 9965,95 лв. с ДДС.