ул. „Княз Дондуков“, гр. Казанлък

През 2015г. е извършено асфалтиране на ул. " Княз Дондуков" от ул. "Рила" до ул."Петко Стайнов" - 560 кв.м. на стойност15674,04 лв. с ДДС.