Парк, с.Копринка

През 2015г. е извършено изграждане на парк, село Копринка  -2-ри етап