Кметство, с.Черганово

През 2014г. е направен ремонт на покрива на кметството в с. Черганово