Спирка, гр.Крън

През 2013г. е направена реконструкция на спирка, гр. Крън – 15 000 лв. с ДДС