Парк, гр. Крън

През 2014г. започва изграждане на парк  в гр. Крън с площ 2778 кв.м.