Център, с.Бузовград

През 2014 г. е благоустроен центъра на с. Бузовград с площ 5000 кв.м.