ул. „Средна Гора“, с.Бузовград

Преасфалтиране на ул."Средна гора" /отсечка от ул."В.Левски" до ул."Хр.Ботев/, с.Бузовград - 50 х 8 = 400 кв.м.- 2012г.