Кметството, гр.Шипка

През 2012г. е извършен ремонт на сградата на кметството в гр. Шипка;