ул. „Коста Дзънов“, с. Енина

През 2012г. е извършен ремонт на ул."Коста Дзънов", с Енина - 1950 кв.м.;