Кметството, с.Енина

През 2012г. е направен ремонт покрив на сградата на кметството, с.Енина;