ул. „Дружба“, с.Ръжена

През 2015 г. е извършено поставяне на бордюри и асфалтиране на ул. "Дружба", 800 кв.м, с. Ръжена; 40699,20 лв. с ДДС;