Ограда на мюсюлмански гробищен парк, с.Ръжена

През 2012 г. е направена ограда на мюсюлманския гробищен парк в с. Ръжена.