ул. „Ивайло“, с.Горно Черковище

През 2012г. са поставени бордюри и е асфалтирана ул."Ивайло" - първи етап, с.Горно Черковище - 100 х 6 = 600 кв.м.