Сградата на бившия Младежки дом, с.Горно Черковище

През 2012г. е извършен основен ремонт на сградата на бившия Младежки дом в с. Горно Черковище.