ул. „Средна Гора“, с. Горно Черковище

През 2014г.  се извърши изкърпване на ул."Средна гора", след моста, с. Г. Черковище на стойност 11 572 лв. с ДДС