ул.“Генерал Ф. Радецки“, с.Шейново

През 2012г. е възстановена асфалтова покривка на ул."Ген.Радецки", с.Шейново /след канализация/ - 200 х 2,5 = 500 кв.м.;