Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Казанлък

Приключен и отчетен проект с получена верификация на всички разходи е внедряването на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от община Казанлък по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”. Проектът е на обща стойност 3 566 992,58 лв, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 15%-от собствен принос от бюджета на Община Казанлък. В рамките на проекта са изпълнени мерки за енергийна ефективност в сградите на седем учебни заведения от гр Казанлък. През 2012г. е извършен и ремонт на покрив.