ул. „Мургаш“, с. Дунавци

През 2013г. е извършено частично преасфалтиране на ул. "Мургаш", с. Дунавци - 250 кв.м на стойност    4730 лв. с ДДС